pdf KAMPYUTER TIZIMLARIDA HAFSIZLIKNI TAMINLASH QISMI SIFATIDA FOYDALANUVCHILAR HARAKATLARINI MONITORING QILISH Популярные

Число скачиваний: 616

Usenov B.M, Maxmudjanov S.U

Master’s degree student of Tashkent University of Information Technologies

Tashkent, Uzbekistan

Kalit so’zlar: axborot xafsizligi, USB-port yopib qo’yilishi, malumotlarni himoyalash, foydalanuvchi harakatlarini monitoring qilish, maxfiy axborot, screenshot. Keywords: information security, blocking USB-ports, protection against a leakage of information, monitoring user activities, confidential information.