pdf ФУНКЦЫЯНАВАННЕ ГРУПЫ ФІТОНІМАЎ ВА ЎСХОДНЕПАЛЕСКІХ ГАВОРКАХ Популярные

Число скачиваний: 262

Мазуркевіч Людміла Мікалаеўна

Мазыр Беларусь

У выпадку праблем са здароўем нашы продкі найперш звярталіся да раслінных лекавых сродкаў, веды аб якіх пастаянна назапашваліся і передаваліся з пакалення ў пакаленне. Сярод мноства існуючых фітонімаў даволі адметную групу ў гаворках Усходняга Палесся ўтвараюць найменнi, што ўказваюць на форму, будову расліны, на пэўныя адзнакі ў структуры яе або на характэрныя асаблівасці, якія вылучаюць яе з ліку іншых: берозка (< прасл. berza – 1, т. 1, с. 439) ‘шматгадовая павойная расліна з рабрыстым сцяблом і лейкападобнымі кветкамі’: Хросна маці берозку на горэлцы настойвае (Грабаў Петрыкаўскі)...