archive РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Шапран Наталія Григорівна

м. Богуслав, Україна

Провідним напрямом удосконалення фахової підготовки студентів мистецько-педагогічного відділу має стати формування високого професіоналізму вчителя музики в умовах сучасності, розвитку його ерудиції. Адже основою творчої активності вчителя музики є не лише творча уява, а й професійно розвинена виконавська майстерність, музична комунікація, активно-творча інтерпретація та створення власних творів, що є наслідком вивчення низки прикладних наук: теорії музики, гармонії, музичної літератури, історії мистецтв та ін...