pdf ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ЗАСАДАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

Гончарук Валентина,

Гончарук Віталій,

м. Умань, Україна

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями. Виклики часу зумовлюють тісне поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.