folder Современные информационные технологии

Документы

default МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ISO/ІЕС 27001; ISO/ІЕС 17799; ISO/ІЕС 15408. АНАЛІТИЧНИЙ ЗРІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ, ЩОДО ІТ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Сліпачук Лада Олексіївна

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

(Київ, Україна)

Анотація: У даній статті проведено аналітичний зріз основних можливостей міжнародних стандартів ISO/IEC 27001; ISO/IEC 17799; ISO/IEC 15408, щодо безпеки інформації в ІТ системах. Вказано на основоположні принципи інформаційної безпеки. Досліджено особливості управління інформаційними ризиками за допомогою процедур, прописаних у міжнародних стандартах. Детально розглянуто, яким чином система управління захистом інформації визначає, застосовує, переглядає та контролює процеси менеджменту інформаційної безпеки. Особливу увагу приділено дослідженню основних шляхів досягнення інформаційної безпеки за допомогою міжнародних стандартів.

Ключові слова: ІТ безпека, інформаційна безпека, система менеджменту інформаційної безпеки, інформаційні ризики, вимоги міжнародних стандартів.

default АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Брянцева Мария Юрьевна

УО "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники"

(Минск, Беларусь)

Аннотация. Целью данной работы является изучение систем управления содержимым. В ходе исследования были выявлены плюсы внедрения данных систем, изучены основные принципы разработки системы управления содержимым. Была разработана адаптированная CMS для управления контентом сайта объявлений о продаже автомобилей.

Ключевые слова: интернет, сайт, системы управления содержимым, анализ посещаемости, автомобиль.

default БІЛІМ БЕРУДЕГІ МУЛЬТИМЕДИА Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Төлеген Ақерке, Карибозина Шұғыла Қ. Жұбанов атындағы

Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

(Актөбе, Қазақстан)

Аннотация. Мақалада білім берудегі мультимедиа қарастырылған. Мультимедиа- технологиялары және білімді ақпараттандыру қҧралдарына нақты тоқталған. Мультимедиа технологиясын қолдану мҥмкіндіктері көрсетілген.

Кілттік сөздер: мультимедиа, электрондық басылым, электрондық оқулық, мультимедиа технологиясы, мультимедиа қҧралдары.

default ВАЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В РАЗВИТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Раманкулов Асхат Асылбекулы

АРГУ им. К. Жубанова

(Актобе, Казахстан)

Аннотация. Использование современных технологий в развитие качества образования.

Ключевые слова: электронный учебник, образование, новые технологии, школа, учитель.

default ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ТА ЗАГРОЗ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Подвисоцький Я.О.

Вінницького торговельно - економічного інституту КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Стаття присвячена питанню дослідження інформаційних ресурсів фінансових установ, що включають документні зібрання: бібліотечні, архівні, органів науково - технічної інформації, бази даних, електронні бібліотеки та інші інформаційні масиви, що формуються органами державної влади, суб’єктами господарської діяльності, громадськими об’єднаннями тощо. Також розглянуто загрози цілісності інформаційних ресурсів у фінансових установах.

Ключові слова: інформаційний ресурс, банківські ризики, економічна безпека, фізична безпека, інформаційна безпека.

default ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ІТ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ. АНАЛІТИЧНИЙ ЗРІЗ РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 364

Сліпачук Лада Олексіївна

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

(Київ, Україна)

Анотація: У даній статті проведено аналітичне дослідження реалій сьогодення, щодо законодавчих аспектів криптографічного захисту інформаційних ресурсів в ІТ системах України. Визначено основні заходи та процедури правового регулювання криптографічного захисту інформації в Україні. Особливу увагу приділено питанням адміністративного, організаційного й технічного законодавчого врегулювання КЗІ.

Ключові слова: інформаційна безпека, криптографічний захист інформації, технічний захист інформації, система нормативно-правових документів з питань криптографічного захисту інформації.

default ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Ашимхарова Турсынхан Айдархавновна

Казахский Национальный Университет им.Аль-Фараби

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Введение единой системы с целью повышения эффективности управления бизнес- техническим управлением автоматизированной системы управления технологическим процессом и требуют сотрудничества автоматизированной системы. В результате, "интегрированные системы управления предприятием (KBBJ)" концепция. Такие системы также называют "Корпоративные информационные системы".

Ключевые слова: технологические процессы, автоматизированные системы корпоративного управления, корпоративных информационных систем, пользователей, электронный меморандум.

default МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ УНІВЕРСИТЕТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Грищук Надія Ігорівна

ІФНТУНГ

(Івано-Франківськ, Україна)

Анотація. Методичний супровід навчального процесу на кафедрі університету за допомогою бази даних та клієнт-серверної взаємодії. Буде розроблено комп’ютерну систему методичного супроводу навчального процесу на кафедрі університету. Створена комп’ютерна система буде доступна і проста у використанні, відображатиме документи, які необхідні користувачеві та дасть швидку відповідь користувачеві на його пошуковий запит.

Ключові слова. методичне забезпечення, навчальний посібник, база даних, документи, університет, кафедра, навчання, електронний документ.

default РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРИХОДА И УХОДА СОТРУДНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Мелдеханов Айдос Кайратулы, Рашидулы Азамат

Казахский национальный университет им. Аль Фараби

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. В этой статье расматривается разработка автоматизированной системы контроля прихода и ухода сотрудников на производстве, используя микроконтроллер Arduino. Для разработки этой системы, было выделено отдельное внимание чтобы были минимальные комлектаций устройств и все устройства были доступными. Чтобы полноценно использовать микроконтроллер Arduino, было рассмотрено RFID считыватель RC522 RFID и плата Ethernet Shield W5100, для подключения Arduino к сети. Конечно же, чтобы все данные отправляемые контроллером по сети были доступными в онлайне, рассматривается создание веб сервиса, который будет обрабатывать полученные данные и записывать их в базу данных.

Ключевые слова: Arduino, микроконтроллер, СКУД, web Api, RC522 RFID, Ethernet Shield W5100.

default РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТАМ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Хонбобоев Хакимжон Икромович, Султанов Дилшод Улугбекович

Кокандский Государственный Педагогический Институт

(Коканд, Республика Узбекистан)

Аннотация. В статье показаны пути по направлению на научноисследовательскую деятельность студентов при обучении предметам информатики и информационных технологий.

Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии, основы математического и компьютерного моделирований, теория управления

default ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРДЫ САБАҚТА ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Кенжеева Айпана Махсотқызы, Карамергенова Айжан МаратовнаҚ. Жұбанов атындағы

Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

(Ақтөбе, Қазақстан)

Аннотация. В данной статье описана эффективность использования электронного учебника на уроках. А также введется обзор на новые информационные технологии.

Ключевые слова: Мультимедиа, электронный учебник, информационная технология, анимация, видео.