pdf ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦIНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛIКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 206

Шура Н.О.

м. Кривий Ріг, Україна

Проблемаоцінки в бухгалтерському обліку сьогодні є однією з найбільш суперечливих. Згідноіз загальноприйнятимибухгалтерськимипринципами,всі активи, зобов’язання, власнийкапітал, доходи і витративідображаютьсяза первісною вартістюабо так званоюфактичноюсобівартістю.