pdf YOSHLAR MA`NAVIY TARBIYASIDA TASVIRIY SAN’ATNING O’RNI VA AHAMIYATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Курбонова Барчиной Мирзахамдамована

Мирзахамдамова Мохинур Хусниддин кизи

Фергана, Узбекистан

O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy sohalari kabi ta'lim sohasida ham ko’plab o’zgarishlar, islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, davlatimiz tomonidan chiqarilgan “Ta'lim to’g’risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Davlat ta'lim standartlari” mamlakatda yoshlar ta'lim-tarbiyasiga berilayotgan e'tiborning yorqin ifodasidir. Prezidentimiz I.A.Karimov “Farzandlarimiz bizdan ko’ra aqilli, bilimli, dono va albatta baxtli bo’lishlari kerak” degan fikrni aytar ekan, O’zbekistonning kelajagi bo’lmish yoshlarni tarbiyalash, ularni komil inson qilib voyaga yetkazish Davlatimiz oldinga surayotgan ilg’or g’oyalardan biri ekanligiga amin bo’lasiz.