pdf TASVIRIY SAN’ATDA GRIZAYL TEXNIKASI VA METODIKASIDAN FOYDALANISH USULLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 256

Курбонова Барчиной Мирзахамдамовна

Обидова Одина Кобилжон кизи

Фергана, Узбекистан

Grizayl qalamda kompozisiya chizish va bo’yoq bilan ishlashda o’ziga xos “ko’prik” bo’lib, bo’lajak mutaxasislarning, chuqur otroflicha bilim olishlarida osos bo’ladi. Uni rangtasvir va kompozisiya darslarida o’rganish muhimdir. Grizayl (fransuzcha grisaille, gris – kulrang so’zidan olingan) biron – bir rang (qora, jigarrang, ko’k ko’pincha kulrang)ning nozik tuzlanish ochdan to’q tusga o’tishi hisobiga yaratiladigan asar; bezak rassomligi turi. XVII asrdan qo’llanib, klassitsizm uslubidagi binoning ichki bezaklarida haykaltaroshlik releflariga taqlid sifatida keng tarqalgan.