pdf MASOFAVIY O’QITISH JARAYONINI TASHKILASHTIRISHDA LMS FOYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 272

Холбоев Искандар Анваржон угли

Ташкент Узбекистан

Internet texnologiyalarining kirib kelishi bir necha asrlar davomida o’zgarmay kelgan holatlarni o’zgartirib yubordi. Bu odatdagi xat yozishmalari elektron pochta bilan, kutubxonalar esa web-saytlar bilan almashinishida namoyon bo’ldi. Endilikda esa ta’lim tizimida ta’lim olishning an’anaviy shakllari o’rniga masofaviy ta’lim elementlari kirib keldi.