pdf ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОДАЧІ ХЛІБНОЇ МАСИ В МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

Смолінський Станіслав ВІкторович

м. Київ, Україна

Сучасні високопродуктивні зернозбиральні комбайни – це складна динамічна система, яка складається із окремих агрегатів, що працюють взаємопов’язано, забезпечуючи в процесі функціонування раціональні умови для роботи інших складових. Але робота комбайна не завжди задовольняє агротехнічним вимогам, що висуваються до виконання процесу механізованого збирання. Однією із причин цього є нерівномірне завантаження молотильно-сепарувального пристрою (МСП) комбайна хлібною масою внаслідок варіації врожайності зернових культур по площі поля, зміни технологічних параметрів машини (ширина захвату жатки, швидкість поступального руху зернозбирального комбайна, висота зрізання) тощо. Тому, постає завдання аналітичного та теоретичного обґрунтування можливості стабілізації подачі хлібної маси в процесі роботи зернозбирального комбайна при змінних характеристиках стеблостою. В попередніх дослідженнях більшістю науковців встановлено емпіричні залежності якісних показників роботи комбайна (насамперед, втрати зерна) від подачі хлібної маси до МСП [1, 2, 3, 4, 5]. В роботі [6] проаналізовано вплив зміни робочої ширини захвату жатки на варіацію подачі хлібної маси до МСП комбайна. Для вирішення подібних практичних задач у конструкціях зернозбиральних комбайнів застосовуються пристрої автоматичного регулювання завантаження (в тому ж числі, і стабільності величини подачі) МСП комбайна хлібною масою, що дозволяє підвищувати якість отриманого врожаю і уникнути пікових завантажень молотарки.