pdf АДАПТАЦІЯ ІНДИВІДА ДО ЛІТНЬОГО ВІКУ ЯК ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА Популярные

Число скачиваний: 268

Олексюк Наталія

м. Тернопіль, Україна

Актуальність проблеми. Важливою передумовою для розбудови соціальної держави є забезпечення гідного рівня життя всім громадянам країни. Особливої уваги потребують сьогодні особи літнього (похилого) віку як одна з найуразливіших верств населення. Україна належить до «демографічно старих» країн світу. За останні п’ять років відмічено зростання частки осіб означеної категорії в структурі населення з 22,4% у 2009 році до 29,2% у 2014 році. На цей час в нашій державі діє так званий принцип «трьох п’ятірок»: кожен п’ятий громадянин країни є людиною літнього віку; кожна п’ята літня людина мешкає сама; кожен п’ятий з літніх людей, що мешкають самі, втратив здатність до самообслуговування [1; 2].