pdf BADIIY TO’QIMA VA REAL ASOSNING TASVIRLANISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 175

M.Dosbergenova

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogik instituti Qoraqalpoq tili va adabiyoti fakulteti 4-kurs talabasi Ilmiy rahbar: Qoraqalpoq adabiyoti kafedrasi o’qituvchisi f.i.n. dotsent M.Bekbergenova Badiy to’qima bu (ruschadan kalka xudojestvenniy vimisel) yozuvchining ijodiy tasavvur va taxayyol rlardi mahsuli voqelikdagi real asosi yoki to’liq o’xshashi mavjud bo’lmagan badiiy obrazlar hayotiy holatlar voqealar shular kabilarni yaratishda namayon bo’luvshi ijodning muhim komponenti. Badiiy to’qima bu yozuvchining hayolida nomoyon bo’ladi. Biz buni ko’proq tarixiy asarlarda koramiz. Qoraqolpoq adabiyotida bunday asarlarn ayniqsa bunday asarlarda yozuvchi voqealarni jonli va tasirli bo’lib shiqishda ba’diiy to’qimadan foydalandi. Mashur va dramaturg M. Nizanov asarlarida obrazlarni talqin etishda badiiy to’qimadan yaxshi foydalangan.[1.23]