pdf REALIYALARNI TARJIMA QILISH JARAYONIDA YUZ BERADIGAN MUAMMOLAR Популярные

Владелец Число скачиваний: 112

M. Umarqulova

A.Qodiriy nomidagi JDPI II- kurs magistratura bosqichi talabasi

Mustaqillikka erishganimizdan so’ng yurtimizda ko’plab sohalar ravnaq topib bormoqda. Nafaqat madaniyat, balki fan soxasida ham o’ziga xos yutuqlarni qo’lga kiritmoqdamiz. Til va madaniyatning o’rtasidagi o’zaro munosabatini takror va takror o’rganish hamda tahlil qilish natijasida umumiy tilshunoslik, tarjimashunoslik, lingvokulturalogiya kabi fanlarning yangi qirralari ochilib, tobora shakllanib bormoqda.