pdf BA’ZI KO’P XONALI NATURAL SONLARNI OSON, QULAY VA TEZ KO’PAYTIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 446

Usarov B.O`., Mengliyev Sh. A. Alisher Sobir O`g`li

Республика Узбекистан, город Термез,

Термезского государственного университета

Bu ish sonlar nazariyasi rivojlanishida muhim omillardan biri bo’lib, ishda raqamlari soni teng va oxirgi raqamlari bir xil ikkita ko’p xonali natural sonlarni oson, qulay va tez ko’paytirish usuli aniqlangan hamda yangi natijalar isbotlangan. Son matematikaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Son tushunchasi ham jamiyat taraqqiyotining yuksalishi bilan rivojlanib borgan. Odamlar predmetlarni sanash tufayli sonlarning natural to’plamini hosil qildi: N={1;2;3;…;n;…}. Son tushunchasini kengaytirishning ijodkorlaridan biri L.Kroneker natural sonlar to’plamining ahamiyatini quyidagicha baholagan edi: «Natural sonlarni xudo bergan, qolganlarini insonning aql-zakovati yaratgan». Bu fikrdan oddiy tushunchalarni yaratgan inson murakkab tushuncha va bog’lanishlarni ham yaratadi, degan xulosa chiqadi.