folder Физическое воспитание и спорт

Документы

default АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛФК, МАССАЖА, ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ И ПИЛАТЕСА ПРИ ГОНАРТРОЗЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 387

Улукбекова Айгуль Орынгалиевна, Сатыбалдина Аида Ермековна, Ерданова Гулширин Серикбайевна, Нургожаева Дание Мухитовна, Капсанова Гульмира Бейсеновна

Казахская академия спорта и туризма

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований, доказывающих преимущество использования комплексной дифференцированной методики физической реабилитации в коррекции морфофункциональных нарушений коленного сустава при гонартрозе.

Ключевые слова: гонартроз, коленный сустав, физическая реабилитация, гониометрия, двигательные тесты, лечебная физическая культура, массаж, гидрокинезотерапия, пилатес.

default АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИНЫ БОКСЕРА Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Жургунова Динара Досымовна

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»,

Сергеева Дарья Сергевна

Харьковская государственная академия физической культуры

(Харьокв, Украина)

Аннотация. В статье речь идет о важности целостности и неотъемлемости психического и физического компонентов в стадиях спортивной тренировки и углубленного изучения развития психики и моторики уже на этапе начальной подготовки девушек - боксеров. Авторы считают, что значительно легче и быстрее научить девушек – боксеров технике и тактике, чем психологически готовить их к соревнованиям. Психологическая подготовка девушек – боксеров осуществляется в результате специально организованного педагогического процесса суть, которой на начальном этапе сводится к направлению их сознания и действий на решение тренировочных и соревновательных заданий.

Ключевые слова: бокс, девушки, физические качества, психические качества, тренировочный процесс.

default ЕВОЛЮЦІЇ ПРАВИЛ БОКСУ ЗА ОСТАННІ 5 ТИСЯЧ РОКІОСОБЛИВОСТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 361

Жургунова Дінара Досимовна

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

Шопін Роман Валерійович

Харківська державна академія фізичної культури

(Харків, Україна)

Анотація. У останнє десятиліття істотно змінилася методика тренування, удосконалюється технічна і тактична майстерність боксерів, підвищується рівень розвитку фізичних і психічних якостей спортсменів. Бокс стає агресивнішим, темповим, жорстким і в той же час більше універсальним, що вимагає підвищення рівня техніко-тактичної, психологічної, функціональної підготовленості спортсменів. Нині інтенсивно розвивається і успішно використовується в різних видах спорту новий напрям в управлінні підготовкою спортсменів, грунтоване на ідеях цільового програмування. Накопичений практичний досвід свідчить про перспективність і високу ефективність цього напряму.

Ключові слова: бокс, підготовленість, модель, боксер, кваліфікований спортсмен, пропаганда, мотивація, сучасні тенденції розвитку боксу.

default КОНДИЦІЙНЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 378

Черевичко Олександр Генадійович

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглянуто методичні основи побудови кондиційного тренування. Надані рекомендації щодо принципів побудови кондиційного тренування, вибору способів та методів фізичного навантаження. Обговорено, що фізичне навантаження має зовнішню і внутрішню сторони та різні інтервали відпочинку.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, кондиційне тренування, обсяг навантаження, інтенсивність, інтервали відпочинку.

default ОБОСНОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ГОДИЧНОЙ РАБОТЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 369

Лутовинов Юрий Анатольевич

Луганский колледж технологий машиностроения

(Луганск, Украина),

Мартын Владимир Дмитриевич

Львовский государственный университет физической культуры имени И. Боберского

(Львов, Украина),

Лысенко Владислав Николаевич

Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского

(Кременчуг, Украина)

Аннотация. Представлено различное соотношение общей и специальной подготовки юных тяжелоатлетов подготовительного периода в общем объеме годичной работы. В работе изучены теоретические основы и практические положения проблемы общей и специальной подготовки юных тяжелоатлетов в подготовительном периоде. Рассмотрены тренировочные средства в системе подготовки юных тяжелоатлетов. В исследовании принимали участие 36 спортсменов. Возраст спортсменов 14 – 15 лет.

Ключевые слова: тренировочный процесс, юный тяжелоатлет, упражнения ОФП и СФП, подготовительный период.

default ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПОРТИВНИХ ІГОР Популярные

Владелец Число скачиваний: 379

Єфременко Вікторія Миколаївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Здійснено аналіз сучасних підходів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи студентської молоді. Вивчено основні мотиви, що сприяють залученню студентів до занять фізичними вправами у вільний час, визначено пріоритетні види рухової активності. Охарактеризовано вплив занять з використанням засобів спортивних ігор на фізичний та психоемоційний стан молоді. Досліджено основні чинники, що впливають на успішну організацію фізкультурно-оздоровчих занять студентів у позанавчальний час.

Ключові слова: фізичне виховання, фізкультурно-оздоровчі заняття, студенти, спортивні ігри, рухова активність, вільний час.

default ПОДАЧА – ПЕРШИЙ КРОК У НАВЧАННІ ТЕХНІЧНИХ УДАРІВ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 385

Чиченьова Оксана Миколаївна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського

(Київ Україна)

Анотация: В статье используються общие рекомендации по обучению студентов-новичков первому техническому удару – подаче и подальшее применение этого елемента во время игры на счет.

Ключевые слова: технический удар, студент-новачок, подача, настольный теннис.

default РОЗВИТОК ВОЛЕЙБОЛУ НА ВІННИЧЧИНІ У ПОВОЄННІ РОКИ (1945-1954 РР.) Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Лозовик Михайло Петрович, Черниш Михайло Степанович

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

(Вінниця, Україна)

Анотація. Лозовик М.П., Черниш М.С. Розвиток волейболу на Вінниччині у повоєнні роки (1945-1954 рр.) У статті розглядаються особливості розвитку волейболу на Вінниччині в повоєнні роки. Велику увагу приділено розвитку волейболу в сільській місцевості. Відзначено заслуги організаторів, тренерів,сільських інструкторів спорту, згадано кращих гравців, колективи фізкультури та волейбольні команди області. К

лючові слова: Вінниччина, волейбол, сільський спорт, змагання, армійський волейбол.

default РОЛЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ ФІЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Краснобаєва Тетяна Миколаївна, Галайдюк Микола Ананійович

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті йдеться про вплив міжпредметних зв’язків на формування фізкультурно-спортивних умінь студентів з використанням системи пізнавальних завдань. У дослідженні визначено сукупність дидактичних умов, що сприяла б підвищенню рівня оперування студентами даною групою вмінь та розкриті переваги міжпредметних зв’язків у їх формуванні.

Ключові слова. Фізкультурно-спортивні вміння, міжпредметні зв’язки, система пізнавальних завдань.

default ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 380

Міщук Діана Миколаївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглянуто основні аспекти, що впливають на формування здорового способу життя молоді. Показано, що фізичне виховання впливає на зміцнення здоров`я студентів, підвищення їх стійкості до перенесення психофізичних навантажень, оволодіння практичним досвідом використання засобів фізичної культури і спорту для профілактики захворювань, підвищення працездатності організму, розвитку основних фізичних якостей для підвищення ефективності майбутньої трудової діяльності.

Ключові слова: фізичне виховання, здоров’я, здоровий спосіб життя, рухова активність.

default ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Подосинова Л.П., Евпак Н.А.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

(Киев, Украина)

В статье рассмотрены вопросы современного подхода к совершенствованию техники движений квалифицированных пловцов.

Ключевые слова: техника плавания, фазы движений, цикл движений, моделирование техники плавания.

default АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА. ПАУЕРЛІФТИНГ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Тимчик Світлана Григорівна, Кашпур Роман

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

(Київ, Україна)

Анотація. В статті порівнюють пауерліфтинг і важку атлетику, Стародавню гімнастику з її сучасними видами. Розглядають підготовчий період в атлетичній силовій гімнастиці. Щоб бути здоровим, можна займатися будь-яким видом силової гімнастики, як жінкам, так і дітям.

Ключові слова: пауерліфтинг, важка атлетика, атлетична, силова гімнастика, гетерохроність розвитку.

default ВЛИЯНИЕ ДИЕТЫ И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Жуков Сергей Николаевич

Национальный Технический Университет Украины «КПИ им. И. Сикорского»

(Киев, Украина)

Аннотация. Статья посвящена влиянию диеты и правильного питания на качество подготовки теннисистов. Проанализированы основные особенности питания спортсмена и его отличия от питания людей, не занимающихся спортом. Выявлена и обоснована необходимость употребления жиров, углеводов, белков, витаминов и минералов на разных этапах подготовки теннисиста. Значительное внимание уделяется потреблению жидкости спортсменом. Автор приходит к выводу о важности правильного питания и его непосредственном влиянии на улучшение физической формы спортсмена.

Ключевые слова: теннис, обучение, правильное питание, спортивная диета, углеводы, жиры, белки, витамины, минералы.

default ВПЛИВ АТФ-ЛОНГ НА ПАРАМЕТРИ ГЕМАТОЛОГІЧНОГО ТА БІОХІМІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ В ДИНАМІЦІ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У СПОРТСМЕНІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Гуніна Лариса Михайлівна, Вінничук Юлія Дмитрівна, Чикіна Ірина Вікторівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

(Київ, Україна),

Головащенко Роман Володимирович, Рябіна Світлана Анатоліївна, Коврига Юлія Ігорівна

Науково-навчальний інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України

(Ірпінь, Україна)

Аннотація. Вивчено вплив кардіопротектора АТФ-лонг на прооксидантно-антиоксидантний баланс на рівні клітинних мембран та показники гематологічного гомеостазу спортсменів в динаміці фізичних тренувань. Показано збільшення середнього об’єму еритроцитів та абсолютного вмісту гемоглобіна в них, що обумовлено покращенням структурно-функціонального стану мембран клітин.

Ключові слова: фізичне навантаження, кардіопротектори, гематологічний гомеостаз, еритроцити, прооксидантно-антиоксидантний баланс.

default ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Костюкевич Віктор Митрофанович, Дяченко Анна Анатоліївна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

(Вінниця, Україна)

Аннотация. В статье авторами рассмотрено понятие профессиональной готовности студента факультета физического воспитания и спорта к проведению физкультурно-оздоровительной работы по физическому воспитанию. Описаны признаки профессиональной готовности к педагогической деятельности. Перечислено компоненты, характеризующие высокий уровень сформированности педагогического сознания.

Ключевые слова: Профессиональная готовность, педагогическая деятельность, педагогическое сознание.

default ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА БОКСЕРІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 403

Єрьоменко Віталій Миколайович, Єрьоменко Віталій Віталійович

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут,

Бурка Павло Володимирович, Ситін Ярослав Дмитрович

Харківська державна академія фізичної культури

(Харків, Україна)

Анотація. У статті розглядається проблема загальної фізичної підготовки спортсменів. Показано різні підходи науковців до фізичної підготовки боксерів. Узагальнено нові підходи та методологію науковців минулого століття щодо умов спортивної результативності, у тому числі й боксерів.

Ключові слова: загальна фізична підготовка, техніка боксу, вольова підготовка, спортсмени, боксери.

default ЗНАЧЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И ИНДЕКСА ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА У СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 378

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина)

Аннотация. В статье представлены материалы исследования, посвящѐнного особенностям проявлений полового диморфизма, становления и протекания менструального цикла у спортсменок юношеского и 1-го зрелого возрастов, занимающихся танцевальным спортом. Показаны варианты выявленных нарушений значений индекса полового диморфизма в половых соматотипах и различные варианты нарушений менструального цикла, а также проявления гиперандрогении у спортсменок. Указанна взаимосвязь выявленных нарушений репродуктивных значений с интенсивными физическими и психо-эмоциональными нагрузками у спортсменок.

Ключевые слова: спортсменки, танцевальный спорт, половой диморфизм, соматотипы, менструальный цикл, гиперандрогения.

default ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА ЛИЧНОСТИ И ЗНАЧЕНИЙ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА У СПОРТСМЕНОК В РЯДЕ ИГРОВЫХ КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина)

Аннотация. В статье приведены исследования, касающиеся вопросов особенностей полового диморфизма и самооценки показателей своих типов личности у спортсменок, занимающихся командными игровыми видами спорта. В статье представлены данные, полученные при исследовании изменений в соматической и психологических сферах организма спортсменок

Ключевые слова: спортсменки, половой диморфизм, гендерная идентификация типа личности, командные игровые виды спорта.

default ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ РЕАБИЛИТАЦИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Улаева Лариса Александровна

Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца

(Харьков, Украина)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значения и применения функциональных проб для обновления и дополнения качества проведения занятий физическим воспитанием студентов группы физической реабилитации при формировании двигательных умений и навыков, а также повышения работоспособности. После проведенного исследования выявлена неоднозначная реакция у студентов на физическую нагрузку. Использование функциональных проб подтвердило недостаточность оценки реакции на нагрузку только по пульсовой ее стоимости (ЧСС).

Ключевые слова: функциональные пробы, группа реабилитации, ЧСС, студенты, обучение движениям.

default ИССЛЕДОВАНИЕ РЯДА РЕПРОДУКТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ У СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКОЙ И ПАУЭРЛИФТИНГОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина)

Аннотация. В статье представлены материалы, касающиеся вопроса изучения ряда репродуктивных значений у спортсменок, занимающихся тяжѐлой атлетикой и пауэрлифтингом. Приведены данные показателей полового диморфизма в каждом из соматотипов в исследуемых группах. Описаны выявленные варианты нарушений менструального цикла у спортсменок и проявления гиперандрогении у ряда спортсменок в группах.

Ключевые слова: менструальный цикл, возраст менархе, репродуктивное здоровье, соматотип, тяжѐлая атлетика, пауэрлифтинг, спортсменки.