default SMM ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Сулима Надія Миколаївна, Чаплінський Юрій Богданович

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Чернівці, Україна)

Анотація. В даній статі проводиться характеристика сучасного інструменту маркетингової діяльності SMM, а також його аналіз та можливості використання у практичній діяльності підприємства. Ключові слова: SMM, маркетинг, соціальні мережі, сегмент, товар, сайт, споживач. Аннотация. В данной статье приводится характеристика современного инструмента маркетинговой деятельности SMM, а также его анализ и возможности использования в практической деятельности предприятия.

Ключевые слова: SMM, маркетинг, социальные сети, сегмент, товар, сайт, потребитель