default ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 397

Кондратенко Тетяна Володимирівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Висвітлені основні аспекти існуючих протиріч та проблематики в освітній галузі. Аргументована необхідність реформування середньої освіти, з урахуванням вимог суспільства, держави, громади. За цих умов одною з ключових ланок практичних змін якості освіти та набуття практичного досвіду випускниками стає вищий педагогічний навчальний заклад. Діагностуючи рівень якісної підготовки майбутніх учителів та коригуючи його в ході освітнього процесу, вищий педагогічний навчальний заклад тим самим забезпечує формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників.

Ключові слова: проблематика, реформування, міжпредметні зв’язки, компетентність, готовність, учитель технологій, якість.