folder Культурология

Документы

pdf ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИДА ЯШОВЧИ ҚЎНҒИРОТЛАР ҲАҚИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Турсунов Нурилло Нарзуллаевич

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Тошов Камолиддин Тожинорович

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Сурхондарё ҳудуди аҳолиси Республикамизнинг бошқа тарихий-этнографик минтақалари сингари ўзининг мустақил ривожланиш йўлига эга бўлган. Ўрганилаётган даврда минтақанинг бевосита табиий географик тузи-лишига қараб, аҳолининг жойлашиши турлича бўлганлигини кузатиш мумкин. Биз қуйида воҳа бўйлаб турли этносларнинг жойлашув хусусиятлари, минтақа аҳолисининг турли табиий-географик зоналар бўйлаб жойлашишида муҳим аҳамият касб этган турли омиллар борасида тарихий этнографик материаллар ва дала материаллари асосида таҳлил этишга ва бу борада янги илмий фаразларни беришга ҳаракат қиламиз.

pdf INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA “MEHMONDO’STLIK” KONSEPTINING LINGUAKULTURALOGIK TAHLILI Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Zohidova Go’zal Elbekovna

Toshkent, O’zbekiston

Dunyoda turli millatlar bor ekan, ular bilan turli tilllar va turlicha madaniyatlar yashaydi. Biror millat tilini o’rganish bilangina u millat vakili bilan erkin va ravon munosabatga kirishib bo’lmaydi. Allbatta buning uchun o’sha millat madaniyatini ham o’rganish, ayniqsa uni til bilan bog’lagan holda o’rganish orqali yuqoridagi natijaga erishish mumkin. Shu jarayondagi tilni madaniyat bilan va aksincha, madaniyatni til bilan bog’lab o’rganadigan soha bu “linguakulturalogiyadir”.