pdf АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 278

Лозовський О.М. к.е.н., доцент та Булаєнко А.О, з.в.о.

м.Вінниця, Україна

За умов ринкової економіки досить актуальною постала проблема дослідження методів мотивації персоналу на підприємствах. Тому перед багатьма науковцями постала потреба в їхньому дослідженні, згрупуванні та виокремленні тих методів мотивації, які будуть найбільш актуальні за ринкових умов господарювання. Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що останнім часом зростає значення мотивації персоналу на підприємствах, що, у свою чергу, сприяє активному використанню мотиваційних заходів щодо персоналу підприємств.