default ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Бодак Михайло Петрович, Гирка Ольга Ігорівна

Львівський торговельно-економічний університет

(Львів, Україна)

Анотація. Холодильна техніка та технологія відіграють визначальну роль в харчовій промисловості і в збереженості продовольчої сировини. Впровадження засобів холодної техніки і технології в кінці ХІХ ст. в харчову промисловість призвело до покращення харчування населення, підвищення якості рівня та тривалості життя, темпів росту населення планети. Холодильна техніка пройшла складний еволюційний шлях від перших абсорбційних машин Ф. Карро, компресійної машини К. Лінде до сучасних машин з гвинтовими та спіральними компресорами, пластинчатими та мікроканальними теплообмінниками. На сьогодні найбільш актуальними є питання підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпечності холодильної техніки. Турбота за довкілля спонукала заміні холодильних агентів, які мають високий потенціал глобального потепління на речовини з високою озонобезпечністю, низький потенціал глобального потепління, негорючі і не токсичні.

Ключові слова: холодильна техніка і технологія, абсорбційна холодильна машина, компресійна машина, харчові продукти, збереження якості.