pdf OILANING MUSTAHKAMLIGINI TA`MINLASHDA OILAVIY TADBIRKORLIKNING O`RNI VA AHAMIYATI

Владелец

Boltayev Shavkat Sharipovich

Buxoro davlat universiteti, O`zbekiston

Oila inson uchun muqaddas maskan. U kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevoridir. Oila har bir xalqning, millatning davomiyligini ta`minlovchi, milliy qadriyatlarni rivojlantiruvchi, avlodlar umr zanjirini mustahkamlovchi, jamiyat va ijtimoiy muhitdagi muvozanatni ta`minlovchi, ayniqsa, jismonan, ruhan, axloqan ma`naviy barkamol avlodni dunyoga keltirib, uni komil inson qilib tarbiyalovchi muqaddas dargohdir. Kishilik jamiyatining asosi bo`lgan oila institutini shakllanishiga va rivojlanishiga, jismonan sog`lom, ma`naviy yetuk, har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashda oilaning rolini oshirishga hukumatimiz tomonidan katta e`tibor qaratilmoqda. Jannatmakon o`lkamizda ham bu sohaga, ya`ni oilaning har tomonlama mustahkam bo`lishiga, uning shakllanishiga, ravnaq topishiga katta e`tibor berilmoqda.