pdf ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Владелец

Литвин Юлія, Шерстнюк Марія

м. Харків, Україна

Досягнення фінансової стабілізації, соціально-економічного розвитку, зміцнення потенціалу держави та забезпечення потреб майбутніх поколінь в даний час є найбільш актуальними завданнями для України. Однак їх реалі-зація ускладнюється в результаті прогресуючої макрофінансової нестабіль-ності, що охопила всі сфери національного господарства. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.