pdf НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Владелец

Ткаченко Юлія

м. Харків, Україна

Посилення конкуренції у більшості галузей економіки України, прис-корення політичних і соціальних змін обумовлює необхідність забезпечення підприємствами стійких ринкових позицій. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.