pdf ОТРИМАННЯ МЕТОДОМ ВЧ-РОЗПИЛЕННЯ ТОНКИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЛІВОК ЦИРКОНАТ-ТИТАНАТУ СВИНЦЮ

Владелец

Цалий Володимир Зіновійович

Клето Генадій Іванович

Дремлюженко Сергій Григорович

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,

Чернівці, Україна

Анотація. Проведено осадження тонких плівок цирконат-титанату свинцю на Pt/SiО2/Si (100) і SnО2/SiО2/Si (100) підкладки методом ВЧ-катодного розпилення. Аналіз кристалічної структури ЦТС плівок проводився методом Х-променевої дифракції. Морфологія поверхні, хімічний склад і розмір кристалітів визначались за допомогою скануючого електронного мікроскопа. За петлями діелектричного гістерезису визначені електрофізичні характеристики. Отримані характеристики узгоджуються з характеристиками ЦТС-плівок, виготовлених іншими методами.

Ключові слова: сегнето кераміка, цирконат-титанат свинцю, ВЧ-катодне розпилення