pdf SHAHRIZODA HIKOYATLARIDA AYOLLAR TIMSOLI

Владелец Число скачиваний: 89

Astanova Gulnora Aminovna

Bayramova Muattar Naimzoda

Vatanni, uning istiqboli va taqdirini ayollarsiz tasavvur etib bo`lmaydi. Vatanning obodligi va osoyiShtaligida ayollarning ham beqiyos o`rni bor. O`rta asr tuzumining ayollar reaktsion munosabatiga qaramay tarix xotin-qizlarning vatanparvarlik, qahramonlik jasoratlarini hikoya qiluvchi ajib voqealarga boydir. Jumladan, Sharq xotin-qizlarining yurt boshiga qora kunlar tuShganida erkaklar bilan yonma-yon jangu –jadalga kiriShganlarini tarix o`z sahifalarida bitib qoldirgan. Shu tarixiy dalillar fol’klorning o`ziga xos romantikasi, fantastikasi, uslubi bilan hamohang bo`lib, “Ming bir kecha”asarida ayollarning ko`pdan-ko`p vatanparvar va qahramon obrazlarini yaratdi.