pdf ՉԵԶՈՔ ՍԵՌԻ “LO” ՀՈԴԻ ԽՆԴԻՐԸ ԻՍՊԱՆԵՐԵՆՈՒՄ

Владелец Число скачиваний: 64

Երևանի պետական համալսարան

Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Ռոմանական Բանասիրության ամբիոն

Անի Տիգրանի Արսենյան

Իսպաներեն լեզվի հոդային համակարգի առանձնահատկու-թյուններից մեկը չեզոք սեռի lo հոդի առկայությունն է, որն իր էությամբ և գործառույթներով մեծ տարաձայնությունների և քննարկումների առարկա է դարձել իսպանագետների մոտ: Այն իր զուգահեռը չունի մյուս ռոմանական լեզուներում, և այստեղից էլ ի հայտ են գալիս դրա կարգավիճակի և գործառական առանձնահատկությունների ճշգրտման հետ կապված դժվարությունները: