folder Исторические науки

Документы

pdf ՀՅԴ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՍՈՒՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՇԱՎԱԽՄԲԵՐԸ 1903-1904 ԹԹ

Владелец Число скачиваний: 75

ԵՊՀ (Երևան), պ.գ.թ., դոցենտ - Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան

 ք.Երևան, պատմության ուսուցչուհի - Քարմիլե Ալբերտի Եղիազարյան 

Խանասորի արշավանքից (1897 թ. հուլիսի 25) հետո արշավախմբերի կազմակերպման հարցը քննարկվում է ՀՅԴ 1898 թ. ընդհանուր ժողովի նիստերում: Այդ առթիվ ընդունված որոշումն ապագա արշավանքների կազմակերպման հարցը կախման մեջ էր դնում ազատագրական պայքարի ՀՅԴ մշակած նոր մարտավարության խնդիրներից: Ուստի պատահական չէ, որ մինչև 1903 թ. այդ հարցում որևէ լուրջ գործընթաց տեղի չի ունենում: Նոր արշավախմբերի կազմակերպման խնդիրը առարկայորեն դրվում է 1903 թ.-ից, երբ ակնհայտ է դառնում, որ Սասունը նորից պայքարի դրոշ է բարձրացնում: ՀՅԴ 2-րդ ժողովում ընդունված որոշումների համաձայն այդ պահին անհրաժեշտ էր օժանդակել Սասնո շարժմանը՝ կրկին դիմելով նաև արշավախմբեր կազմակերպելու պրակտիկային:

pdf ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Владелец Число скачиваний: 75

Գևորգյան Մարինե Գրիգորի

ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոն, պ.գ.թ.

Марине Григорьевна Геворгян-кандидат исторических наук, ЕГУ

և հասկացությունները սերտորեն կապված են միմյանց հետ: Առաջին անգամ տերմինն օգտագործել է ամերիկյան փորձագետ Թոմաս Ռոնան` Բոինգ ֆիրմային 1976 թ. ներկայացրած իր հաշվետվության մեջ, որը վերնագրված էր :