pdf DARS JARAYONINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 833

Almatova U.,Hushiyeva N.

Jizzakh,Uzbekistan(JDPI)

Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilgan islohotlar natijasida barcha sohalarda, jumladan, ijtimoiy - iqtisodiy, madaniy-ma’rifiy shuningdеk, ta’lim tizimida ham kеskin o’zgarishlar yuz bеrmoqda. Ta’lim tizimimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar yosh avlodni ta’lim olishida ilm-fan, texnika-tehnologiyaning eng so’nggi yutuqlaridan boxabar qilib, mukammal ta’lim jarayonini tashkil etishga zamin hozirlab kelmoqda.