pdf ВЗАЄМОДІЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО (ВЧ) ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО (ЕМ) ВИПРОМІНЮВАННЯ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 326

Григоренко Владислав Юрійович

м. Кременчук, Україна

Проблеми дії ЕМ поля на біологічні та водні середовища, що викликають зміни їх якостей, є досить актуальними. За останній час з’явилась велика кількість публікацій, присвячених результатам взаємодії біооб’єктів з ЕМ полями низької інтенсивності вкрайвисокочастотного (ВВЧ) міліметрового (ММ) діапазону, наприклад [1, 2] та інші. У приведених роботах вивчалась як пряма, так і опосередкована дія низько інтенсивного (НІ) електромагнітного випромінювання на резонансних частотах водного середовища на біометричні характеристики зернових культур, дріжджів, водоростів.