pdf АВТОБЕКАТЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА САМАРАЛИ ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

ЯДГАРОВ СИРОЖИДДИН НАМАЗОВИЧ, МУҚИМОВ ИЛХОМ ФУРҚАТОВИЧ

(ТЕРМИЗ,ЎЗБЕКИСТОН)

Кишлок ахоли пунктларининг архитектура-режалаштириш киёфасини янада яхшилаш, намунавий лойихалар буйича якка тартибдаги йул курилиши ва бекатлар куламини кенгайтириш, кишлок жойларда транспорт ва мухандислик комуникацияларини, ижтимоий ва бозор инфратузилмаси объектларини жадал ривожлантириш хисобига кишлок ахолисининг турмуш даражаси ва сифатини ошириш. Ахоли эхтиёжини кондириш максадида хар бир йулларда иссик иклимга чидамли булган бекатлар куришни ташкил килиш. Бундан максад, бекат мажмуаларини мамлакатимизнинг иссик иклимли шароитларига мослаштиришдир. Хабарда таъкидлашича, келажакда Республикамизнинг хар бир вилоятларида хам бундай бекатлар куриш режалаштирилмокда.