default АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 166

Жовновач Тетяна

ПВНЗ «Європейський університет», Черкаська філія

(Черкаси, Україна)

Анотація. Стаття присвячена вживанню слів іншомовного походження в сучасній українській мові. Жодна мова, не є абсолютно вільною від іноземних вливань. В наш час суспільні зміни та державні потреби стимулюють як залучення власних мовних ресурсів, так і засвоєння чужомовних до розбудови лексикону та граматичного складу мови.

Ключові слова: іншомовні слова, англіцизми, англо-український білінгвізм, експресія, спеціалізація.