default ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ НЕЛІНІЙНИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ. ВІДНОВЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 389

Хайдуров В.В.

ПВНЗ «Європейський університет»

(Черкаси, Україна)

Анотація. Знаходження чисельного розв’язку обернених задач теплопровідності – це процес, який займає досить багато обрахунків та часу. У роботі розглядаються ітераційні методи розв’язку обернених задач теплопровідності, які спрямовані на зменшення часу пошуку їхніх чисельних розв’язків.

Ключові слова: обернена задача теплопровідності (ОЗТ), квадратичний функціонал, коефіцієнт теплопровідності.