default ЕКОНОМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 107

Кондратенко Тетяна Володимирівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Знаннєвий потенціал учителя технологій є формуючим фактором знань з економічних предметів та предметів освітньої галузі «Технології» в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Одним з векторів розвитку професійної компетентності майбутнього учителя технологій є економічна компетентність. Адже економіка являє собою сукупність виробничих відносин, пов‘язаних з рівнем розвитку продуктивних сил суспільства. Практична реалізація змістових ліній понятійних категорій «освіта», «праця» та «економіка», навчання економічних предметів учнів формує базис компетентнісного підходу до профільної підготовки учителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах.

Ключові слова: вектор професійного розвитку, професійна компетентність, економічна компетентність, учитель технологій.