pdf ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Владелец Число скачиваний: 76

Кононова Т.О.

Харків, Україна

На сьогодні у ВНЗ України питанням формування лідерської компетентності у процесі навчання студента у ВНЗ приділяється недостатня увага науковців [1]. Тому й в масовій практиці вищої школи не повною мірою використовується організаційно-педагогічні умови навчального процесу, які можуть сприяти формуванню лідерської компетентності іноземних студентів. Опитування роботодавців і випускників ВНЗ показують, що сучасна система професійної освіти не повною мірою використовує фактори й умови розвитку здатностей студентів брати активну участь в колективному творчому вирішенні складних проблем, брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, що є невід'ємними якостями лідера [2].