default МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ КУРСІВ СІМЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 133

Юр’єва Катерина Анатоліївна, Холтобіна Олександра Устинівна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

(Харків, Україна) 

Анотація.Запропоновано активно використовувати ресурс міждисциплінарних зв‟язків у процесі формування міжкультурної компетентності майбутніх педагогів. Знання про різноманітність форм і типів сімей, розподілу сімейних ролей у різних культурах будуть корисними майбутнім педагогам у процесі професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, зокрема в процесі спілкування з батьками вихованців – представниками різних народів і культур. Такі відомості розширять кругозір студентів, будуть стимулювати інтерес до культурного різноманіття світу, руйнувати стереотипи та етнічні забобони.

Ключові слова: міжкультурна компетентність, сімейна педагогіка, порівняльна етнопедагогіка, міждисциплінарні зв‟язки, студенти.