folder Педагогические науки

Документы

default ТРУДНОЩІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Й АНГЛІЙСЬКА МОВА У ХХІ СТ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 116

УДК 37.011.33+140.8+172.1

Ляшенко Лариса Миколаївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(Київ, Україна)

Анотація. У статті наведено нові дані про походження сучасних мов. Вказано специфічні труднощі оволодіння віддаленими іноземними мовами в Україні. Пояснено природу емоційної і нейтральної пам'яті і роботу головного мозку. Акцентовано відмінності збереження інформації. Рекомендовано засоби підвищення ефективності вивчення англійської мови. Доведено, що у майбутньому зростатиме пріоритетність англійської мови, але вона не стане глобальною мовою.

Ключові слова: Велике Трипілля, Україна, російська мова, англійська мова, перспективи іноземних мов, емоційна пам'ять, нейтральна інформація, ефективне навчання.

default ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МИСТЕЦТВОМ ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ, РОЗВИТКУ ТА УСПІХУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 117

УДК 374

Григорець Ольга Миколаївна, Волчкова Світлана Іванівна Ладоня Ольга Володимирівна, Мусікова Ірина Іванівна

Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості No 1 Харківської міської ради»

(Харків, Україна)

Анотація. Головним завданням діяльності позашкільного навчального закладу є забезпечення оптимального розвитку кожної дитини, виходячи з неповторності її індивідуальності. Саме багатогранність мистецтва, невичерпність його можливостей відкриває новий шлях до генерації гармонійної особистості. Проте одним із найскладніших людських мистецтв є мистецтво виховання та навчання. Тому мистецтво слід розглядати як галузь культури, знання справи та педагогічну майстерність. Формування творчої особистості мистецтвом виховання, навчання, розвитку та успіху виступає на сьогоднішній день основним пріоритетом діяльності ЦДЮТ No 1. У роботі обґрунтовано взаємодію різних видів мистецтв, які знаходять своє відображення в діяльності художньо-естетичного напряму позашкільного навчального закладу. Роботу сформовано на основі моніторингових досліджень щодо пошуку нових шляхів розвитку закладу з метою створення сприятливого мікроклімату в колективі, вивчення творчої активності та соціалізації учасників навчально- виховного процесу. Результатом системної роботи закладу в даному напрямі є створення сприятливого освітньо- виховного середовища та умов для саморозвитку та самовдосконалення учасників навчально-виховного процесу; творчий, інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток вихованців; формування активної життєвої позиції гуртківців; підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів, переорієнтація на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб‟єкта діяльності, особистості, індивідуальності. Робота є актуальною і може бути використана в системі навчальновиховної роботи інших позашкільних навчальних закладів.

Ключові слова: позашкільна освіта, позашкільний навчальний заклад, особистість, мистецтво виховання, мистецтво навчання, мистецтво розвитку, мистецтво успіху, національно-патріотичне виховання.

default ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 122

Мирослава Андріївна Соснова

аспірант кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

Кіровоградської льотної академії

Національного авіаційного університету

(м. Кіровоград, Україна)

У статті розкрито зміст поняття хмаро орієнтованих технологій навчання. Хмаро орієнтовані технології навчання визначаються як сукупність методів, засобів і прийомів діяльності, що використовуються для організації і супроводу навчального процесу, збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, подання повідомлень і даних навчального призначення та використовують динамічний масив віртуалізованих апаратних і програмних ресурсів, доступних через мережу незалежно від термінального пристрою.

Ключові слова: ключова компетентність, інтерактивні технології, інтерактивне навчання, комп’ютерні програми, методи медіа-освіти, хмаро орієнтовані технології.

default ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 115

УДК 378.147:[37.091.12.011.3]

Ейвас Лариса Феліксівна

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

(Кривий Ріг, Україна)

Анотація. У статті розкривається проблема критеріїв ефективності сучасної системи підготовки вчителів декоративноприкладного мистецтва; подається трактування художньо-педагогічної компетентності, описуються критерії, рівні та методики діагностики її сформованості в студентів; аналізуються результати дослідження труднощів сучасної системи підготовки вчителів декоративно- прикладного мистецтва; виокремлюються та інтерпретуються труднощі концептуального, змістового та культурно-мистецького характеру.

Ключові слова: система підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва, художньо- педагогічна компетентність.

default ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У РАМКАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 129

УДК 373.1

Бистрянцев Максим Віталійович

Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради

(Херсон, Україна)

Анотація. У статті розглядаються проблеми формування інформаційно–освітнього простору, що стосується організації дистанційної підтримки навчального процесу, засобами інформаційних технологій. Визначаються завдання та функціональні можливості технічних рішень. Подається огляд технологій, з позиції ресурсних вимог до їх реалізації. Наводяться приклади існуючих рішень з позиції їх практичного застосування у реаліях сучасних загальноосвітніх закладах освіти. Розглядаються можливі проблеми впровадження.

Ключові слова: інформаційні технології, дистанційна підтримка навчального процесу, інформаційно- освітній простір, навчально-виховний процес, інформатизація освіти.

default “O’QISH” DARSLIKLARI - MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYA MANBAI SIFATIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 121

Safarova Mohidil Ahmadovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI Maktabgacha, boshlang’ich

va maxsus ta’lim kafedrasi o’qituvchisi (O’zbekiston)

Аннотация Духовно-эстетическое воспитание учеников начальных классов должно производиться во всех уроках, а именно на уроке чтения. Тем, данных в учебниках изложены вопросы духовно-эстетического воспитания с помощью.

Ключевые слова: Духовно-эстетическое воспитание, процесс уроков, учебник “Чтение”, уроки чтения, духовность, обучение, воспитание, темы.