default ЖУАЛЫ «ІРІМШІК ЗАУЫТЫ» ЖШС ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН САРАПТАУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 267

Саржанова К.Ш., Батанова А.Е.

Таразский инновационно-гуманитарный университет

(Тараз, Казахстан)

Андатпа. Статьяда «Жуалы ірімшік зауыты» ЖШС-де өндірілетін ірімшіктердің сапасын эксперименталдық зерттеу нәтижесі берілген. Шығарылатын өнімдер сапасының нормативтерге сәйкестігі анықталып, олардың құрамында тұрақтандырылған концентраттар мен химиялық бояулардың жоқтығы, өнім толығымен табиғи екендігі анықталды.

Кілтті сөздер; Жуалы ірімшік зауыты, ірімшік, сынақ.