pdf BOSHLANG‘ICH SINF O‘QISH DA RSLARI DA O‘QUVCHILARGA EKOLOGIK ONG VA TARBIYA BERISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 207

Abdullayeva A.X

Urganch tuman № 38 - son maktab

Ulug`nazarov X.Ch

TerDU talabasi Uzbekiston

Alniyazov.H.D

TerDU talabasi Uzbekiston

Murtozaqulov.N.X

TerDU talabasi Uzbekiston

Ostonaqulov.Sh.Sh

TerDU talabasi Uzbekiston

Annotation: Maskur maqola Boshlang‘ich sinf o‘qish da rslari da o‘quvchilarga ekologik ong va tarbiya berishdan iborat.

Key words: YUNESKO,odob,ahloq, manifest,qadriyat