default OILADA MILLIY ҚАДРИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 266

Азизов Ориф Ганиевич

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Sharqda oila, oila qurish, uning mustahkamligi, faravonligi, barqarorligini ta'minlash insonning o’z millati, ajdod – avlodlari va jamiyat oldidagi eng muqaddas burchlaridan biri hisoblanadi. Oila, er – xotin munosabatlari qadimgi qo’lyozmalarda, jumladan, buyuk mutafakkir Zardusht diniy asar sifatida bir tizimga solgan “Avesto”da ham yetarlicha o’z ifodasini to’gan bo’lib, unda barchaning oila va oilaviy munosabatlarga oid qoidalarga rioya qilishi lozimligi ta'kidlangan. Asarda er-xotinning vafo va sadoqati yuksak baholanib, ularning bir-birlariga g’amxo’r va mehribon bo’lishlariga e'tibor qaratilgan. Unda yaqin qarindoshlarning o’zaro oila qurishi man etilgan, ko’p bolali oilalarga davlat hisobidan nafaqa tayinlash lozimligi uqtirilgan. Bir nechta farzandni tarbiyalagan ayollar mukofotlanishga sazovor ekanligi ta'kidlangan. Diqqatga sazovor jihati shundaki, ayolning haq-huquqini himoya qilish o’sha davrda ham qonun darajasiga ko’tarilgan.