pdf ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ У КОНТЕКСТІ БАТЬКІВСЬКО-ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ Популярные

Число скачиваний: 346

Люріна Т. І.

м. Київ, Україна

Необхідність активізації наукових досліджень у сфері моральної культури та морального виховання підкреслюється у Законі України “Про освіту” (1996 р.), “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті” (2002 р.), Указі Президента “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” (2002 р.), “Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки” (2013 р.), проекті “Концепції розвитку освіти України на 2015 – 2025 рр.” (2014 р.) та в інших законодавчих і нормативно-правових документах, в яких сформульовано стратегічні завдання посилення виховної функції освіти, формування моральності.