folder Менеджмент и Маркетинг

Документы

archive АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА ПРОФЕСІЙНИМ ЗРОСТАННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пахомова Мілана Володимирівна
Слов’янськ Україна

В умовах нестабільності економічного та політичного стану країни, наявної демографічної кризи, складної геополітичної ситуації щодо України в світі, питання ефективного та раціонального державного управління професійним зростанням педагогічних працівників та галуззю освіти в цілому, набуває нових специфічних ознак...