folder Современные информационные технологии

Документы

pdf АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ ФАЗ КІБЕРАТАК Популярные

Число скачиваний: 333

Шкабара І.В.

м. Київ, Україна

Стрімкий розвиток інформаційних технологій породив велику кількість загроз ресурсам інформаційних систем. Відомим рішенням забезпечення безпеки таких ресурсів, є системи виявлення вторгнень. Однієї з базових завдань в області інформаційної безпеки є створення систем захисту мережних і системних ресурсів, які дозволяють аналізувати, контролювати, прогнозувати і блокувати нові типи кібератак. Одним з рішень таких завдань є використання відповідних систем виявлення вторгнень, які засновані на програмних або програмно-апаратних реалізаціях і орієнтовані на встановлення фактів несанкціонованого доступу через комп’ютерні мережі.

pdf АНАЛІЗ ТА РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗВІТІВ НА ПРИКЛАДІ БД ORACLE Популярные

Число скачиваний: 405

Нагорний Валерій Євгенович

м. Дніпропетровськ, Україна

Бази даних виконують функцію систематизації знань. На основі цієї систематизації можуть створюватися нові знання. Так чи інакше, будь-яка база даних служить людині саме для опису подій, що відбулися у минулому, і на основі знання цих подій допомагає ухвалити те або інше рішення на майбутнє...

pdf МЕТОДИ ПОБУДОВИ 3D-МОДЕЛІ ОБ’ЄКТА З ВИКОРИСТАННЯМ КАМЕРИ ПОРТАТИВНОГО ПРИСТРОЮ Популярные

Число скачиваний: 343

Проскура О.О.

м.Дніпропетровськ, Україна

Зображення всюди навколо нас. Обсяги мультимедійної інформації зростають з кожною секундою. Знімаються фільми, спортивні матчі, встановлюється апаратура для відеоспостереження. Ми самі щодня знімаємо велику кількість фотографій і відео - така можливість є майже у кожного телефону...

pdf НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОДИРОВАНИЯ Популярные

Число скачиваний: 330

Мкртчян К.Г.

Ереван, Армения

Информационное кодирование всегда было и сейчас остается в центре внимания специалистов, занимающихся информационной безопасностью. Существует множество способов кодирования, среди которых необходимо делать правильный выбор, или подвергать изменению какой-либо из этих способов, а также разрабатывать новые варианты...

pdf ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ Популярные

Число скачиваний: 336

Корбут В.А., Яшков И.О.

г. Харьков, Украина

Харьковский национальный Университет

Радиоэлектроники В последние несколько лет наблюдается взрыв интереса к нейронным сетям, которые успешно применяются в самых различных областях - бизнесе, медицине, технике, геологии, физике. Нейронные сети вошли в практику везде, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации или управления. Такой впечатляющий успех определяется несколькими причинами...

pdf ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРОЕКТІВ В КОМПАНІЇ ЗА МЕТОДОМ РАНЖОВАНОГО ГОЛОСУВАННЯ Популярные

Число скачиваний: 299

Поліщук О.В.

м.Київ, Україна

Оцінювання проектів – це оцінка проектів, визначення якості, ідейності, змістовності. Розглядається конкурс вибору кращого інтерактивного проекту. Проекти є кандидатам у голосуванні серед працівників. Кожен працівник може зареєструвати власний проект. Тож отримуємо багато кандидатів, і як наслідок важко визначитися при голосуванні, особливо коли проекти досить подібні...

pdf ПОЛІТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Популярные

Число скачиваний: 324

Болюх Ігор Петрович

Київ, Україна

Закон України "Про основи національної безпеки” визначає, що "національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики”. Отже, саме політика називається головним "інструментом" досягнення необхідних безпечних умов суспільного і державного життя. До того ж, акцент зроблено саме на державній політиці, тобто такій, що проводиться від імені держави її владними органами.

pdf ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ԿՏՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Популярные

Число скачиваний: 332

Мкртчян К.Г.

Ереван, Армения

Ճշգրիտ գիտությունների նկատմամբ հիմնական պահանջներից մեկը ճշգրիտ հաշվարկների արագ կատսրման հնարավորությունն է: Հիսունական թվականների վերջերից, այսինքն էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների ի հայտ գալուց հետո դրանց հնարավորություններն աճեցին այնքան, որ գերազանցեցին բոլոր սպասելիքները: Այսօր ԷՀՄ-ների օգտագործումը դարձել է անչափ կարևոր պրակտիկորեն գիտության և տեխնիկայի ցանկացած ասպարեզում...