pdf СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ НА НЕРУДНИХ КАР’ЄРАХ Популярные

Число скачиваний: 112

М.К. Корсаков,

НТУУ «КПІ» Київ, Україна

Гірничодобувні підприємства надають комплексний негативний вплив на стан довкілля і здоров'я населення. В результаті відкритої розробки родовищ корисних копалин відбувається підвищення рівнів забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів, земельних угідь, а також накопичення значної кількості промислових відходів в гірничодобувних регіонах. Така ситуація призводить до зміни природних умов існування живих організмів, включаючи людину, зменшенню біорізноманіття, а також підвищенню рівня захворюваності населення.