folder Туризм и Рекреация

Документы

pdf Актуальність створення транскордонного туристичного кластера на Прикарпатті Популярные

Число скачиваний: 276

Зоріна Г.П.

Івано-Франківськ, Україна

Сучасні умови господарювання у будь-якій галузі вимагають пошуку нових шляхів, підходів для підвищення ефективності, конкурентоздатності підприємств. Ці процеси характерні і для туризму, розвиток якого є особливо актуальним, адже забезпечує створення нових робочих місць, підтримує діяльність суміжних галузей (будівництво, зв’язок, торгівля, транспорт тощо). Одним з способів отримати переваги на ринку є створення туристичних кластерів, тобто територіально-галузевих об’єднань туристичних підприємств, постачальників основних та додаткових послуг з метою інтенсивної виробничо-технологічної та інформаційної взаємодії при створенні та реалізації туристичних продуктів. Основним завданням кластера є сталий, збалансований розвиток регіонів за рахунок оптимізації використання природних, історико-культурних, соціально-економічних ресурсів та функціонального зв’язку між структурними компонентами кластера та споживачами туристично-рекреаційних послуг [ 1, с.17-23]...