folder Экономические науки

Документы

pdf ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 302

Климук Екатерина Викторовна

Брест. Беларусь

С момента перехода белорусской экономики на рыночные условия хозяйствования постоянно возникает необходимость использования методов экономического анализа для формирования качественных управленческих решений с целью повышения результативности деятельности предприятия. Одним из направлений экономического анализа, который позволяет этого достичь, является функционально-стоимостной анализ (далее ФСА).

pdf СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ З ОБОРОТУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 296

Стадник Марина Вікторівна

м. Ірпінь, Україна

Покращення умов ведення господарської діяльності підприємствами малих форм власності є одним з найважливіших напрямів економічних реформ, що сприяють розвитку конкурентного ринкового середовища, наповненню споживчого ринку товарами і послугами, створенню нових робочих місць, формуванню широкого кола власників та збільшенню податкових надходжень до бюджету країни.