folder Физическое воспитание и Спорт

Документы

pdf ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НФаУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Аркуша А.О., Ізмайлова Н.І., Зелененко Н.О., Королінська С.В.

Харків, Україна

Зниження рівня здоров'я та фізичної підготовленості студентської молоді вимагає постійного удосконалення та корегування форм організації та проведення занять з фізичного виховання. Тому, пошук, теоретична розробка, впровадження в практичну діяльність нових методів, форм, засобів навчання та їх подальше удосконалення є одним з найнеобхідніших умов ефективного розвитку та функціонування сучасної вищої школи [1, с. 49-60].

pdf ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 304

Вострокнутов Леонид Дмитриевич

Канунова Людмила Владимировна

Шкарубо Денис Сергеевич

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Надлежащее правовое регулирование государственной деятельности в области физической культуры и спорта является неотъемлемой составляющей частью в комплексе мероприятий, направленных на возрождение лучших традиций украинского народа, укрепление здоровья нации. Нормативно-правовое закрепление тех или иных мероприятий в области физической культуры и спорта, здорового образа жизни будет способствовать их обязательному исполнению и тем самым