folder Современные информационные технологии

Документы

pdf ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ

Владелец Число скачиваний: 84

Минтян Евгений Тарасович

Киев, Украина

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития суперкомпьютеров. Описан накопленный опыт создания больших систем и информационно-вычислительных центров путем сочетания разработок аппаратно-программных средств и использования решений и продукции ведущих мировых фирм.

Ключевые слова: суперкомпьютеры, вычислительные нанотехнологии, параллельные вычисления

pdf ІНТЕГРАЦІЯ ПРАВИЛ З ЖУРНАЛОМ ПОДІЙ В ANDROID ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕННЯ STAGEFRIGHT

Владелец Число скачиваний: 85

Стьопочкін Денис Валерійович

НТУУ «КПІ»,

Київ, Україна

Анотація. Розробка модулю інтеграції з журналами реєстрації подій для пошуку та виявлення вторгнень для операційної системи Android, що дозволяє підвищити надійність та захищеність системи. Розробка мобільного застосування і дослідження системних файлів операційної системи Android. Дослідження вразливості Stagefright. Аналіз вузлових атак і журналів подій ОС Android, написання правил на основі існуючих вразливостей, дослідження методів виявлення атак, інтеграція з журналами подій ОС Android. Ключові слова: вразливость, загрози, журнали подій, моніторинг стану, модуль інтеграції, сигнатурний пошук, конфіденційність, цілісність, механізми захисту, несанкційований доступ, шифрування, вторгнення.

pdf АНАЛІЗ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Владелец Число скачиваний: 84

Бондаренко Иван Витальевич

Национальный Технический Университет Украины «Киевский политехнический институт»,

Киев, Украина

Хмарні сервіси є останньою тенденцією в сфері інформаційних технологій. Серед них виділяються хмарні обчислення, послуги та безпека. На сьогоднішній день хмарний сервіс включає в себе три основні характеристики, які відрізняють його від звичайного сервісу: режим «ресурси по запиту», еластичність та незалежність від елементів управління. Серед великих телекомунікаційних компаній ходить думка про недостатню захищеність хмарних сервісів, що і було однією з основних причин недостатньо динамічного розвитку ринку хмарних сервісів, але уже зараз ці представлення не відповідають реальності. В даній статті розглядаються основні типи хмарних сервісів та способи захисту їх від різних типів атак.

Ключові слова: захист інформації, хмарні сервіси, телекомунікаційні технології, послуги інформаційного суспільства.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ

Владелец Число скачиваний: 82

Поляков Денис Олександрович

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

м. Київ, Україна

Анотація. В даній статті розглянуто основні переваги застосування хмарних технологій під час створення, розгортання та підтримки програмних додатків. Наведено основні концепції та підходи для побудови хмарної архітектури, що описують структуру додатків та їх окремих компонентів для побудови інтерфейсів, обробки запитів та даних тощо. Описано доцільність використання хмарної архітектурі для вирішення проблем під час створення програмних систем та її порівняння з традиційною програмною архітектурою.

Ключові слова: хмарна архітектура, сервіс-орієнтована архітектура, масштабування, паралелізм, еластичність, навантаження.

pdf КОРПОРАТИВ ТАРМОҚЛАРДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ ИНЦИДЕНТЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ ҚУРИШ ЭТАПЛАРИ

Владелец Число скачиваний: 85

Бабамухамедов Бахтиёр Авазович

Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан

Аннотация: Ушбу мақола “Корпоратив тармоқларда ахборот хавфсизлии инцидентларини бошқаришни қуриш этаплари” га бағишланган бўлиб. Ахборот хавфсизлиги инцидентларини бошқариш бўйича стандартлар кўриб чиқилган, ахборот хавфсизлиги инцидентларини аниқлаш, ахборот хафсизлигидаги кутилмаган ҳолатларни олдини олиш процедуралари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Инцидентлар, корпоратив тармоқлар, стандартлар, циклик модель, жараёнларни ташкил этиш.

pdf ОБЗОР ПРОБЛЕМ И СОСТОЯНИЙ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И СЕРВИСОВ

Владелец Число скачиваний: 88

Титаренко Владимир Игоревич

НТУУ «КПИ»,

Киев, Украина

Аннотация. Проведен обзор актуальных проблем и состояний облачных вычислений. Рассмотрена история появления термина «облако», концепции облачных вычислений и современное состояние облачных вычислений. Предложены различные классификации облаков, облачных вычислений и облачных сервисов. Рассмотрен принцип работы облачных вычислений. Затронуты проблемы масштабируемости «облачных вычислений». Проанализированы преимущества и недостатки облачных сервисов. Рассмотрены возможности интеллектуального анализа данных в «облаке». Обозначен еще один базовый вариант модели предоставления сервисных услуг – аналитика как сервис.

Ключевые слова: облачные вычисления; распределенные вычисления; облачны сервисы.

pdf ОГЛЯД СПОСОБІВ ТА ПРОТОКОЛІВ АВТЕНТИФІКАЦІЇ

Владелец Число скачиваний: 83

Івченко Євгеній Германович

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,

Київ, Україна

Анотація. В даній статті було проаналізовано способи та протоколи автентифікації, надано обширне пояснення до кожного протоколу та методу його реалізації.. Розглянуто п’ять методів автентифікації користувача, розкрита тема недоліків та переваг кожного методу, відповідність до умов сучасних технологій та їх розвитку.

Ключові слова: автентифікація, токен, ідентифікація, протокол, сертифікат.

pdf ПОРІВНЯННЯ MYSQL І POSTGRESQL З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗРОБНИКА

Владелец Число скачиваний: 86

бакалавр Вітриченко Андрій Андрійович

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,

Київ, Україна

Анотація. У статті представлений порівняльний аналіз двох безкоштовних вільних систем керування базами даних (СКБД) : MySQL і PostgreSQL . Аналіз ведеться з точки зору використання цих СКБД в мало- і середньонавантажених додатках . Не розглядаються питання масштабування і оптимізації під проекти з багатомільйонними аудиторіями . Не наводяться дані порівняння продуктивності . Розглядаються MySQL 5.1 і PostgreSQL 8.3 .

Ключові слова: система керування базами даних, аналіз, MySQL, PostgreSQL.

pdf ПОРІВНЯННЯ ПОПУЛЯРНИХ JAVASCRIPT MVC ФРЕЙМВОРКІВ

Владелец Число скачиваний: 86

бакалавр Герасимчук Богдан Владиславович

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,

Київ, Україна

Анотація. В даній статті проводиться порівняння популярних JavaScipt фрейморків на архітектурі MVC, а саме AngularJS, BackboneJS, CanJS, EmberJS. Фреймворки порівнюються по таким критеріям: функціональність, гнучкість, поріг входження і документація, продуктивність розробки, спільнота, інфраструктура, розмір, продуктивність, захищеність від витоків пам’яті.

Ключові слова: фреймворк, порівняння, mvc, javascript, angularjs, backbonejs, canjs, emberjs.

pdf СТРУКТУРА АГЕНТОВ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

Владелец Число скачиваний: 82

Скопцов Алексей Михайлович

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,

Минск, Беларусь

В статье рассматриваются основные структуры агентов систем обнаружения атак, их типы и составные части.

Ключевые слова: агент, многоуровневая архитектура, реактивный агент, мыслящий агент, реакция.

pdf ТАРМОҚДАГИ АХБОРОТГА БЎЛАДИГАН НАМУНАВИЙ ХУЖУМЛАР

Владелец Число скачиваний: 93

Шамшиева Барно Махмуджановна

Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан

Шамшиева Барно Махмуджановна

Тошкент ахборот технологиялари университети

Аннотация: Ушбу мақола “Тармоқдаги ахборотга бўладиган намунавий хужумлар”га бағишланган бўлиб, тармоқда бўладиган хужум турлари, уларни таҳлил қилиш ва муаммоларини ўрганиб чиқиш кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: протоколлар, трафик, тармоқ, ахборот хавфсизлиги, FTP, TELNET, TCP/IP, тармоқ трафиги, IP-адрес, Adress Resolution Protocol, DDoS хужум