folder Химические науки

Документы

pdf ПАРДОЗЛАШ ФАБРИКАЛАРИДАГИ ОҚАВА СУВЛАР ТАРКИБИДАН АКТИВ БЎЁВЧИ МОДДАЛАРНИ АДСОРБЦИЯЛАШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 282

Нуриддинова Феруза Мухитдиновна

Тўқимачилик корхоналарида ишлатиладиган катта миқдордаги ифлосланган сувлар айрим пайтларда қайта ишланмасдан тўғридан-тўғри сув ҳавзаларига юборилади. Тўқимачилик саноатининг энг катта экологик муаммоларидан бири бўяш ва гул босиш жараёнида қўлланиладиган бўёвчи моддалардан иборат оқава чиқинди сувларнинг атроф муҳитга чиқарилишидир, чунки бу сувлар таркибида заҳарли, фойдаланилмаган бўёқлар қайта айланади. Жуда кам бўёқлар сувда зарарли хусусиятга эга бўлиши мумкин.

pdf ЧИГИТНИНГ УНИБ ЧИҚИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА АЙРИМ 3d-МЕТАЛЛАР АСОСИДАГИ КОМПЛЕКСЛАРИНИ ТАЪСИРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 286

М.А.Турсунов., Б.Б. Умаров.

Бухоро Давлат Университети

Ўзбекистон Мустақилликка эришгандан сўнг Ватанимиз олимлари томонидан пахта, бошоқли ва боғлар бўйича интенсив ишлар олиб борилмоқда. Бу борада биз микроэлементларнинг комплекс бирикмалар шаклида синтез қилиб, чигитни экишдан олдини унга ишлов бердик, экилган уруғларнинг униб чиқиши, уларнинг ҳосилдорлигига ижобий таъсир этиши кузатилди. Микроэлементлар қаторига мис, кобальт, рух, никель ва темир каби элементлар киритилиши бизга маълум.

pdf ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИ-КЕЛАЖАК ЭНЕРГИЯСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 288

Cулаймонова Зилола Абдурахмоновна

БухДУ кимё кафедраси ўқитувчиси

Ширинова Дилшода Ортиқовна

БухДУ II курс талабаси

Ключевые слова: солнечная энергия, альтернатив, экологический чистый, электростанция, коллектор, солнечные панели, солнечные батареи

Аннотация Мақолада қуёш энергиясининг истиқболлари ёритилган Ҳозирги кунда инсоният олдида турган долзарб муаммолардан бири атроф – муҳитга антропоген таъсирни камайтириш ҳамда нефть ва газнинг ўрнини босадиган альтернатив энергия манбаларини кенгайтириш ҳисобланади. Қуёш энергетикасига ўтиш мазкур муаммони ечиш усулларидан бири ҳисобланади.