folder Физико-математические науки

Документы

pdf УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Тойбазаров Дархан Болатович

г.Талдыкорган, Республика Казахстан

Изучая явления природы, решая разнообразные задачи по физике, технике, биологии, экономике, не всегда можно установить прямую связь между величинами, которые описывают различные процессы. Очень часто находят зависимость между величинами(функциями) и скоростью их изменения относительно других величин [3, с. 29]. В процессе этого получаем уравнения, в котором неизвестные функции находятся под знаком производной. Такие уравнения принято называть дифференциальными.

pdf ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДАНИХ І ДИНАМІКА ЗМІНИ КЛІМАТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РЕКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

Лисенко Микола

Дніпропетровськ, Україна

Метою цієїроботи є дослідженняповедінкикліматичноїсистеми у м. Дніпропетровськ за допомоги однієї з новітніхрозробокнелінійногоаналізу - рекурентних і кросрекурентнихграфіків.

pdf ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ШЕШІЛЕТІН АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕР Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Саулеш Меңліқожаева

Аружан Абсамиева

Алмат Раманқұлов

Қазақстан Қызылорда қаласы

Алгебра курсындағы есептерді шешудің геометриялық әдістері (методтары) дегенде, шешу нақты сызбалар арқылы орындалатын және есеп жауабы тікелей сызбадан алынатын конструктивтік методты түсіндіреді. Біз бұл методты: геометриялық елестетулер және геометрия заңдары мен аналитикалық метод элементтерін (теңдеулер, теңдеулер жүйесі, арифметикалық өрнектер және т.б.) қолдануға тірелетін шешу методы деп кеңірек түсінеміз. Осыдан, геометриялық кескіндеулер геометриялық білімдер мен геометриялық интуициялар негізінде жасалса, ал алгебралық есептер шарттарын геометриялық кескіндеу оның геометриялық моделі екендігін аламыз.

pdf ДИСКРЕТТІ УАҚЫТТАҒЫ ЖӘНЕ АҚЫРЛЫ САН ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МАРКОВ ТІЗБЕГІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

Кабакбаев Сатбай Жумагалиевич

г. Алматы, Казахстан

Кейбір физикалық жүйе k – ның әртүрлі E_1,E_2,…,E_k жағдайында табылуы мүмкін деп болжайық. Жүйенің жағдайының өзгеруі « қадам » деп аталатын t_1,t_2,…,t_n анықталған уақыт моментінде болуы мүмкін. Басқа уақыт моментінде біз жүйенің жағдайын өзгерте алмаймыз. Бұл процесске мысал ретінде нәтижесі мүмкін соңғы санмен бірмәнді шешімді алуға болады. t_n – нен t_(n+1) – ге дейінгі уақыт аралығында жүйенің жағдайы өзгермейді деп айтайық. Ол n қадамнан соң жүйенің жағдайы деп аталады. Жүйенің дамуы E_i→E_j→E_r тізбек жағдайында жазылуы мүмкін, бұл жүйе 1,2,... қадамнан соң қайда өтеді?

pdf О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ТОНКОМ ЖЕСТКОМ ВКЛЮЧЕНИИВ ВЯЗКОУПРУГОМ ТЕЛЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Попова Татьяна Семеновна

Якутск, Россия

Рассматривается задача о равновесии двумерноговязкоупругого тела, имеющего тонкое жесткое включение.Дифференциальная постановка задачи содержит интегральное условие,учитывающее воздействие внешних нагрузок на жесткую часть.Приводятся эквивалентная вариационная постановка, с помощью которойдоказана однозначная разрешимость исходной задачи. Полученыдополнительные свойства решений, позволяющие упростить интерпретациюуказанного интегрального условия.

pdf РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 329

Сітало В.С.

м. Дніпропетровськ, Україна

Із розвитком комп’ютерної техніки світ зазнав так званої “інформаційної” революції. Результатом цієї революції стало значне зростання цінності інформації. Також у результаті революції було створено багато робочих місць де ключовим робочим інструментом став комп’ютер. Було створено багато нових професій та велика кількість вже існуючих професій була трансформована таким чином що комп’ютер став невід’ємною їх частиною. І з часом цей тренд — тільки зростає.

pdf ҮЛЕСТІРУ ТҮРІНДЕГІ БІР ТОРЛЫҚ ЕСЕПТІҢ МОДЕЛІ МЕН ШЕШУ АЛГОРИТМІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Аманкелді Д., Нұржан Д., Омаров А.М.

Қарағанды қаласы, Қазақстан

Ғылыми – техникалық революцияның қарқынды дамуымен пайда болған көптеген мәселелерді шешекенде, ең маңыздысы халық шаруашылығының барлық салаларын басқаруды жетілдіру болып табылады. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындар және ғылыми – өндірістік кешендер, ғылыми – зерттеу және тәжірибелі – құрастырушы орталықтар, тұрмыстық қызмет көрсету комбинаттары және транспорттық – экспедициялық агенттіктер, яғни өз жұмысының сипаттамасы бойынша әртүрлі өндірістік және өндірістік емес ұйымдар күрделі жүйені «адам–машина» сипаттайды, оларды функциялау тиімділігі ұйымдастырушылық басқарудың сапасына байланысты. Осындай жүйелерді басқаруда жоғары сапаға жету үшін, қазіргі заман жетекшілеріне жеке тәжірибесі, түйсігі және ұйымдастырушылық қабілеті жеткіліксіз болып жатады.