folder Медицинские науки

Документы

pdf ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА КОМПОЗИЦИИ ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕСА Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

УстеноваГ.О., БейсебаеваУ.Т.,Тюлеева А.М.

г. Алматы,Республика Казахстан

В статье изложены исследования по выбору оптимального состава вспомогательных веществ для получения геля на основе СО2–экстрактов солодки голой и верблюжьей колючки киргизкой. По результатам исследований выбраны композиции вспомогательных веществ, проявляющие максимальную стабильность при хранении.

pdf MODIFICAREA PARAMETRICLOR SISTEMULUI IMUN LA TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU HEPATITE CRONICE CU IMUHEPTIN ŞI IMUPURIN Популярные

Владелец Число скачиваний: 322

Guţu I., Catcov C., Bacinschi N.

Chişinău, Republica Moldova

Aspectele de diagnostic şi tratament al bolilor cronice difuze ale ficatului de diferită geneză (alcoolică, virală, metabolică, toxică, medicamentoasă etc.) reprezintă probleme de prioritate ale sistemului de sănătate. Impactul major al acestora asupra sănătăţii publice, conform datelor OMS, este condiţionat de creşterea considerabilă a morbidităţii şi mortalităţii, inclusiv a pacienţilor de vârstă tânără, fapt ce determină o serie de consecinţe economice şi sociale [1, 416 p.; 2, 224 p.; 3, 104 p.; 4, p.13-18; 5, p.7-10].

pdf ROLUL IMUNOMODULATOARELOR ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL TUBERCULOZEI Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Pogonea I. Taragan I.

Chișinău, MOLDOVA

Potrivit ghidului elaborat în cadrul proiectului „Fortificarea controlului tuberculozei în Moldova”, Chișinău, 2015, aproximativ o treime din populația planetei este infectată cu M. tuberculosis. Totuşi, doar 5 - 10% din persoanele infectate vor dezvolta boala.

pdf TECHNOLOGY OF MANUFACTURING OINTMENT ON THE BASIS OF AN EXTRACT CAMOMILE CHAMOMILLA RECUTITA FLORES Популярные

Владелец Число скачиваний: 300

U.M.Datkhayev,A.N.Baimakhanov,A.K.Boshkayeva ,K.K.Mussina

г. Алматы, Республика Казахстан

Based on an extract chamomile. A dosage form of an ointment, using the optimal composition of the physico-chemical and technological research of results.At the moment, purulent inflammation in the treatment of skin infections and and wounds of treatment medicinal plants and absorption of drugs based on the activity takes place [1, p. 141].

pdf АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ СЕРОЗНИХ МЕНІНГІТІВУ ДІТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Дударик А.О./ Гарбовський М.М

Київ, Україна

В Україніщорічно на менінгітихворієвід 800 до 1200 дітей, летальністьскладає 4–15 %[1]. Проблеми серозних менінгітів бактерійної і вірусної етіології є актуальними в наш час і зумовлені високою частотою тяжких форм хвороби, високим рівнем летальності, розширенням спектра етіопатогенів, складністю диференційної діагностики та проблемами лікування [2]. В останні роки спостерігається тенденція до зростання захворюваності СМ, в етіології яких мають значення як віруси (ентеровіруси, герпес-віруси, вірус лихоманки Західного Нілу, ВІЛ та ін.), Так і бактерії (туберкульозні палички, лептоспіри, гриби роду кандида, ієрсинії, боррелії і ерліхії) [3].

pdf АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ СЕРОЗНИХ МЕНІНГІТІВУ ДІТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 307

Дударик А.О./ Гарбовський М.М

Київ, Україна

В Україніщорічно на менінгітихворієвід 800 до 1200 дітей, летальністьскладає 4–15 %[1]. Проблеми серозних менінгітів бактерійної і вірусної етіології є актуальними в наш час і зумовлені високою частотою тяжких форм хвороби, високим рівнем летальності, розширенням спектра етіопатогенів, складністю диференційної діагностики та проблемами лікування [2]. В останні роки спостерігається тенденція до зростання захворюваності СМ, в етіології яких мають значення як віруси (ентеровіруси, герпес-віруси, вірус лихоманки Західного Нілу, ВІЛ та ін.), Так і бактерії (туберкульозні палички, лептоспіри, гриби роду кандида, ієрсинії, боррелії і ерліхії) [3].

pdf ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ. ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

Мізюрко О.Ю. / Данилюк О.В.

Київ, Україна

Захворюваність на дивертикул Меккеля складає 2% від загальної популяції населення, при цьому захворюваність серед чоловічої статі у 3-5 разів перевищує захворюваність серед жіночої статі. Останнім часом кількість хворих збільшується. Захворювання дебютує переважно у віці до 2-х років, внаслідок збільшенні кількості випадків з ускладненнями.

pdf ДОБАВОЧНЫЕ КОСТИ ЗАПЯСТЬЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 309

Климец Дмитрий, Давыдова Людмила

Республика Беларусь, г. Минск

Кисть человека в филогенетическом отношении является наиболее молодой формацией скелета. В процессе ее формирования в эмбриональном периоде часто встречаются многочисленные отклонения как резко выраженные, легко определяемые клинически уже при рождении, так и незначительные, выявляемые впоследствии и часто только при рентгенологическом исследовании. Эти отклонения могут выражаться в увеличении количества костных элементов запястья в различных вариантах и сочетаниях.

pdf ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСУЛІНОВОЇ ПОМПИ В ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ДІТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Гарбовський М.М. / Мізюрко О.Ю.

Київ, Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що зараз в світі 6% населення хворі на цукровий діабет, це приблизно 284,7 мільйонів чоловік. На думку фахівців, кількість хворих неухильно зростатиме, і до 2030 року їх стане вже 438,4 мільйонів. Цукровий діабет на сьогодні дійсно серйозна медико – соціальна проблема.

pdf ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСУЛІНОВОЇ ПОМПИ В ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ДІТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Гарбовський М.М. / Мізюрко О.Ю.

Київ, Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що зараз в світі 6% населення хворі на цукровий діабет, це приблизно 284,7 мільйонів чоловік. На думку фахівців, кількість хворих неухильно зростатиме, і до 2030 року їх стане вже 438,4 мільйонів. Цукровий діабет на сьогодні дійсно серйозна медико – соціальна проблема.

pdf ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Рахметова Кумыс, Абуов Джамиль,

Жантуриев Болат г. Алматы, Казахстан

В основе решения проблемы удовлетворения потребности населения в высококачественной медицинской помощи, полноценного информационного обеспечения, а также дифференцированной оценки и оплаты труда медицинских работников лежат разработка и внедрение эффективных механизмов обеспечения качества оказания медицинской помощи населению и внедрение их в практику здравоохранения.

pdf НЕЙРОПРОТЕКЦІЯ КСЕНОНОМ. ЗРІЗ ДАНИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДОСЛІДЖЕНЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 322

Кохно І.В., Андрашко О.В., Гапієнко О.М., Зінченко І.А.

Україна, м. Київ

Газові суміші мають дуже широкий спектр використання в сучасній медицині – в якості засобів для наркозу в анестезіології, в рамках гіпербаричної оксигенотерапії, з метою нейропротекції, тощо[1].Зокрема, серед інертних газів гелій, наприклад, показав позитивний терапевтичний ефект в боротьбі з аритмією [2] та запаленням [3], а також справляє міокардопротективну функцію [1]. Аргон має нейропротективну та анестетичну дію [4].Ксенон, подібно до аргону, має визначені нейропротективні та анестетичні властивості, але в значно більшому об’ємі [4]. Дана стаття присвячена огляду наявних на сьогоднішній день даних щодо нейропротективної функції ксенону.

pdf РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 315

Шертаева К.Д., Блинова О.В., Утегенова Г.И., Сапакбай М.М., Жуматаева М.М.

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,

г.Шымкент, Республика Казахстан

Система лекарственного обеспечения в Республике Казахстан претерпела кардинальные изменения, в том числе и лекарственное обеспечение сельских жителей как населения в целом, так и отдельных наиболее социально уязвимых категорий граждан. Большинство населения сельской местности составляют люди пожилого возраста, поэтому оказание фармацевтической помощи является социально значимой задачей [1]. В этой связи считаем, что слаженная работа всех звеньев принесет долгожданный результат в обеспечении населения сельской местности качественными, эффективными и доступными лекарственными средствами.

pdf РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА (МРТ И ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ) Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Некрасова Юлия

Харьков, Украина

Ранняя диагностика рассеянного склероза(РС) и ранняя терапия заболевания позволяют существенно замедлить его развитие, а также затормозить наступление нетрудоспособности. Сложность такой диагностики РС, в частности, связана с тем, чтоклинические проявления патологии достаточно разнообразны инеспецифичны. Опасной является недооценка первых симптомов РС, которые, как правило, носят транзиторныйхарактер с последующим полным восстановлением.

pdf СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

А.Б. Ташенова, Б.А. Абеуова, С.А. Ташенов, Ж.М. Кошанова, В.К. Усманова

Караганда, Казахстан

К уязвимым в экологическом отношении странам относится Казахстан и, в частности, Кызылординская область. Это обусловлено ее географическими, пространственно-временными и социально- экономическими особенностями. В их числе – резко континентальный и сухой климат, дефицит водных ресурсов; бессточность водных бассейнов, что способствует концентрации стойких токсических веществ (СТВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) внутри территории с высоким кумулятивным эффектом. Положение усугубляет длительное (более 50 лет) использование запрещенных в настоящее время СТВ и СОЗ в сельском хозяйстве и промышленном производстве; долгое (более 40 лет) сокрытие истинных фактов о проведении испытаний ядерного оружия на различных территориях республики; замалчивание информации о воздействии агрессивных факторов загрязнения окружающей среды на здоровье населения, экологическая безграмотность населения. [1,с.9-11].

pdf СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СОМАТОФОРМНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

Павловський Сергій Анатолійович,

здобувач Національного медичного університету імені О.О. Богомольця .

На сучасному етапі розвитку суспільства, враховуючи зростання доступності інформації для всіх, без винятку, верств населення, можна говорити про колосальний вплив її невпинного потоку на здоров’я людини. Звісно, є проблеми, які можна передбачити і попередити, як, наприклад, порушення зору через тривале користування комп’ютером можна попередити, одягнувши захисні окуляри. Але є такий вплив, на який люди довго не звертають уваги, а коли й звертають, то ні в якому разі не пов’язують його зі своїм способом життя, режимом праці і відпочинку, сну і бадьорості.

pdf СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НИКЕЛЬ-ТИТАНОВОГО ИНСТРУМЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Шумилович Б.Р., Адунц Л.М.

г. Воронеж, Россия

Несмотря на значительные успехи клинической стоматологии в вопросах профилактики и лечения кариеса, осложненный кариес является весьма распространенной патологией твердых тканей зуба. При лечении осложненного кариеса многие исследователи выделяют три основные составляющие: механическую и медикаментозную обработку корневого канала, обтурацию[2, с. 72].

pdf СҮТ БЕЗІ АУРУЛАРЫН ЕМДЕУГЕ АРНАЛҒАН ФИТОЭКСТРАКТТАР НЕГІЗІНДЕГІ ГЕЛЬДІҢ ТИІМДІ ҚҰРАМЫН ТАҢДАУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Устенова Г.О., Есенкулова С.А., Спатаева Л.Р.

г. Алматы, Республика Казахстан

Алғаш рет сүт безінің кистозды аурулары туралы 1829 жылы ағылшын хирургы Купер сипаттаған. 1838ж. Велпиан жазбаларында мастопатия термині «созылмалы индурация» ретінде қолданылған. 1840 жылы Броди бұл ауруды «сүт безінің кесілген –сарысулы ісік», ал 1892ж. Шиммельбуш «кистозды аденома» деп атауды ұсынды. Біріңғай көпшілік мақұлдаған гиперпластикалық үрдістердің терминологиясы осы кунге дейін анықталмаған. Скандинавиялық және ағылшын әдебиеттерінде мастопатия фиброаденоматоз немесе кистасы бар фиброаденоматоз дегенді білдіреді. Ал Ресей мен Қазақстан әдебиеттерінде көп жағдайда «мастопатия», «фиброзды-кистозды мастопатия», «фиброаденоматоз», «сүт безінің дисгормональді гиперплазиясы» және «сүт безінің дисгормональды аурулары» деген терминдер қолданылады.